NSA

Twee keer per jaar zijn er na schooltijd diverse leuke extra zogenoemde naschoolse activiteiten (NSA) te volgen in ons eigen schoolgebouw voor de leerlingen van De Roos. De afgelopen jaren zijn er cursusblokken geweest m.b.t. bijvoorbeeld videolessen, kindercircus, turnen, verhalenboeken maken, timmeren, manga tekenen, schaken, websites bouwen en beeldhouwen.

Kijk voor meer informatie over het meest recente NSA aanbod op: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/

U kunt uw kind aanmelden voor een nieuwe activiteit zodra er een 'potloodje' achter de activiteit zichtbaar is. Voor elke activiteit wordt een kleine bijdrage aan ouders gevraagd. Deze bijdrage komt terecht bij / wordt gegeven aan stichting AKROS Welzijn & Onderwijs of aan West Beweegt (afdeling sport van de gemeente Amsterdam). Dus niet bij school.

Huidige rooster:

In week 41 (vanaf maandag 8 oktober 2018) begint het 1e blok van de naschoolse activiteiten weer. Zie ook bovengenoemde website.

Maandag

  • Leerjaar 1 + 2: Judo 15:30-16:30 uur (eerste les: 8 oktober 2018, laatste 17 december 2018, gymzaal boven)
  • Leerjaar 3 + 4 (ook NK): Engels Circus 15:00 - 16:15 uur (eerste les: 8 oktober 2018, 8 lessen; speelzaal beneden)
  • Leerjaar 7 + 8 (ook NK): De Beeldenclub 15:00 - 16:15 uur (eerste les: 8 oktober 2018, 8 lessen; BeVo lokaal)

Dinsdag

  • Leerjaar 1 + 2: Yoga voor kinderen 15:00 - 16:00 uur (eerste les: 9 oktober 2018, 8 lessen; speelzaal beneden)
  • Leerjaar 5 + 6 (ook NK): Korfbal 15:30-16:30 uur (eerste les 9 oktober 2018, laatste les 18 december 2018, gymzaal boven)
Woensdag
  • Leerjaar 5 + 6 (ook NK): Bloggen & Vloggen van 12:45 - 14:00 uur (eerste les: 10 oktober 2018, 8 lessen; lokaal gang rechts boven)
Donderdag
  • Leerjaar 6 + 7 + 8 (ook NK): Basketbal van 15:30 - 16:30 uur (van 11 oktober 2018 t/m 14 februari 2019, gymzaal)
    Let op: aanmelden voor basketbal (=buurtsportvereniging) kan nu ook via bovenstaande website.

Let op:
Aanmelden is niet altijd een garantie op een plek.

Bij overintekening hebben kinderen die de vorige NSA periode niet mee hebben gedaan voorrang. Bovendien zijn bij een aantal activiteiten (m.n. sport) ook kinderen van de andere buurschool (Admiraal de Ruyterschool) welkom. Er wordt naar gestreefd dat alle kinderen in een schooljaar minimaal één keertje aan een NSA activiteit mee kunnen doen.

De meeste NSA activiteiten op De Roos, behalve de sportactiviteiten, stemt Floor af met het BredeSchoolLoket van Stichting AKROS. Gym meester Jeroen stemt de sportactiviteiten na schooltijd af met de sportafdeling van de gemeente Amsterdam, stadsdeel West: West Beweegt.

De naschoolse activiteiten worden niet door en niet onder verantwoordelijkheid van leerkrachten van school gegeven maar door externe begeleiders ingehuurd via AKROS of via de sportafdeling van de gemeente / stadsdeel West. De school stelt haar gebouw alleen hiervoor beschikbaar. Wel is meestal -per toerbeurt een andere- leerkracht op de middag van de NSA ingeroosterd die voor evt. vragen aanwezig is.

Wilt u meer informatie over de NSA in de wijk de Baarsjes? Neem dan contact op met Stichting AKROS Welzijn, coördinatie BredeSchoolLoket: Wendelmoet Nijland, w.nijland@akros-amsterdam.nl.

En voor de sportactiviteiten met: Marlon Heije van stadsdeel West via: m.heije@amsterdam.nl. Eventueel kunt u voor vragen over de sportactiviteiten ook na schooltijd terecht bij de gymleerkracht (meester Jeroen op dinsdag of donderdag).